בית ספר דקלים

מלחמת "חרבות ברזל"

מלחמת "חרבות ברזל" הינה מלחמה שנכפתה עלינו. בזמן שחיילי צה"ל וכוחות הביטחון מכינים על המדינה, אנו מודעים לשעה קשה זו. מגישים אנו לפניכם מקבץ חומרים שיהיו לכם לעזר בתיווך המלחמה לתלמידים על הספקטרום האוטיסטי ברמות תפקוד שונות.

כשמכירים את הצלילים

סרטון המטרים את האזעקות ונותן לילדים ביטחון בעת מצב של אזעקה.

מומלץ לדבר עם התלמיד עוד פני האזעקות. 

לוח תקשורת

לוח תקשורת המסייע לתלמידים על הרצף להביע את עצמם או בתיווך הסיטואציה.

 מומלץ בזמן אמת להפחית מלל ושיחה ולהצביע על מילה אחת או שתיים מהלוח על מנת להקל את המצוקה בה נמצא התלמיד.

כמה סיפורי הכנה למלחמת "חורבות ברזל"