בית ספר דקלים

צוות קלינאיות התקשורת שלנו:

מרים צבי

קלינאית תקשורת

נטליה

ראש מערך קלינאיות תקשורת

דבי חייט

קלינאית תקשורת

עקרונות שימוש בלוחות תקשורת

לוחות תקשורת הן אמצעי תקשורת בסיסי לתלמידים הנמצאים על הרצף האוטיסטי. בסרטון זה תסביר הגב' מרים צבי, קלינאית תקשורת בבית ספר "דקלים" בירושלים, על לוחות תקשורת מובנים ומוכנים המיועדים לתלמידים על הרצף האוטיסטי בעלי תפקוד ראשוני. בסרטון זה תסביר מרים על עקרונות השימוש בטאצ'ט וכניסה ראשונית. בסרטון אחר (   • טאצ'ט רמה ב מרים צבי  , מובא בהמשך) תסביר מרים על הלוח עצמו לפרטי פרטים.

סרטון המסביר על שימוש בלוח בית ספרי בבית ספר "דקלים" ברמה מתקדמת. הלוח בנוי מאוסף לוחות בעלי 35 סמלים.

  

עמודי מערכת ומקומות בבית הספר

מעבר למצב עריכה: תפריט – ערוך עמוד שינוי שם העמוד: תפריט – ערוך את מבנה העמוד – (הוספת שם הכיתה לפני שם העמוד) – שמור מחיקת תא: (לחיצה על התא) – מחק תא – אישור

בטיפול קבוצתי בכיתת אירנה/ שרה, התלמידים השתתפו במפגש סביב ספר של פאול קור "לפעמים".

מודעות עצמית התלמידים הכירו רגשות בסיסיים כמו: שמח, עצוב וגם מצבים שונים כגון: צוחק, בוכה, ישן, ער, שורק.

במהלך המפגשים, התלמידים התבוננו בהבעת הפנים שלהםדרך מראה ובתמונות עם הבעות פנים המתאימים לרגשות ולמצבים שונים. הם תיארו את הרגשות דרך לוחות תקשורת באייפד. בנוסף, שיחקו במשחקים בהם יצטרכו לזהות רגשות "שמח" ו"עצוב" במצבים מגוונים.

בחירה– במהלך המפגשים תלמידים סיפרו "איך אני מרגיש?" דרך בחירה בסמל המתאים בלוח תקשורת מותאם באייפד

במהלך המפגשים הקבוצתיים התלמידים הביעו את רצונם ובחרו דברים אהובים ויחד עם זאת, נהנו מעבודה משותפת וחווייתית.