בית ספר דקלים

ניתוח התנהגות יישומי Applied Behavior Analysis) ABA) – הינה גישה מדעית לגילוי משתנים סביבתיים  המשפיעים על התנהגות. מטרת הגישה לפתח את הנדרש מבחינה פרקטית וטכנית ליצירת שינוי התנהגות, בזכות גילוי וניתוח זה.

ניתוח ההתנהגות יישומי (ABA) מהווה דיספלינה בפני עצמה, עם הגדרות ייחודיות המאפיינות את המקצוע והעוסקים בו ומבדילים בינו לבין מקצועות טיפוליים אחרים. מנתח ההתנהגות מוסמך הוכשר לבצע אבחונים ספציפיים המסייעים לו לגלות את הקשר בין התנהגות המטרה לבין גורמי הסביבה המשמרים אותה וליצור על סמך תוצאות האבחון התערבות הממוקדת בהגברה או הפחתת התנהגות. בנוסף, הוכשר מנתח ההתנהגות להנחות את הסביבה המשמעותית של המטופל ואת המטופל עצמו ביישום יעיל של ההתערבות שהוכנה במיוחד לשם השגת השינוי .

מנתח התנהגות מוסמך בעל רישיון לעסוק במקצוע ניתוח התנהגות (ABA ) הינו אדם אשר רכש את מיומנויות המקצוע במוסד או תכנית מאושרת על ידי הלשכה העולמית למנתחי התנהגות מוסמכים (BACB או ABAI) ועבר בהצלחה את מבחני ההסמכה הרשמיים של לשכה זו. לאחר קבלת ההסמכה לעיסוק בתחום נדרש מנתח ההתנהגות לעמוד בדרישות המקצועיות והאתיות לשימור ההסמכה, בהתאמה לדרישות ולסטנדרטים העולמיים.

(מתוך אתר אירגון מנתחי ההתנהגות בישראל)

בין הצלצולים

אתר בין הצלצולים- להעתיק מתיאור האתר

https://itu.cet.ac.il/

לחפש סרטונים ביוטיוב על ויסות חושי של אוטיזם. לפתוח אולי דף חדש בשביל ויסות חושי