בית ספר דקלים

הכנת תה בהתאמה אישית

עבודה משותפת בשיעור חברתי תקשורתי ,המתקיים בימי ד בכיתת משה /בוריס ,מזמנת עבודה על מיומנויות חברתיות שונות תוך שיתוף פעולה בין התלמידים -כמו, ביצוע תפקידים שתורמים לתוצר המשותף

מתן דגש על בחירה ,זיהוי תמונה אישית והתייחסות לחבר ובכך, מביאה לידי יישום את יעדיי התוכנית הבית ספרית